ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Προϊστάμενος/ηE-mailΤηλέφωνοFax
Γραφείο Διευθυντού
Φαρόγιαννης
Τριαντάφυλλος
dpop@peristeri.gr2105701543
Γραμματεία2105701503
Τμήμα προγραμματισμού, ανάπτυξης κ’ αποτελεσματικότητας (Κτήριο Ξυλοτεχνίας)
Χρονοπούλου
Χρυσούλα
tpaa@peristeri.gr2105701589
Τμήμα τεχνολογιών πληροφορικής κ’ επικοινωνιών (Κτήριο Νέου Δημαρχείου)
Νικολαρέας
Παρασκευάς
pnikolareas@peristeri.gr2105701111
Φωτεινού
Αθανασία (Software)
fotinou@peristeri.gr2105701112
Σταμάτης
Παναγιώτης
(Hardware)
pstamatis@peristeri.gr2105701113
Γκουγκούτσης
Γεώργιος (Hardware)
2105701114

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (κτήριο: Νέο Δημαρχείο)
Προϊστάμενος/ηE-mailΤηλέφωνοFax
Γραφείο Διευθυντού
Ιωαννίδου
Ευδοξία (αναπλ.)
ddy@peristeri.gr2105701110
Τμήμα διοίκησης
Ιωαννίδου
Ευδοξία
dioikitiko@peristeri.gr2105701041
2105701043-046
Τμήμα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
Κακαρούχας
Ανδρέας
prosopiko@peristeri.gr21057010992105701109
2105701101-1062105701104
Τμήμα μισθοδοσίας κ’ ασφάλισης προσωπικού
Παπαδιά
Μάρθα (αναπλ.)
misthodosia@peristeri.gr2105701092
2105701094-098
Τμήμα υποστήριξης πολιτικών οργάνων
Ελευθεράκης
Γεώργιος
ds@perister.gr2105701190
Αποφάσεις
δημοτικών κοινοτήτων
2105701185, 189
Αποφάσεις
οικονομικής
επιτροπής
2105701186
Αποφάσεις
δημοτικού
συμβουλίου
2105701191
Επιτροπή
ποιότητας
ζωής
2105701189
Τμήμα δημοτικής κατάστασης κ’ ληξιαρχείου
Χατζόγλου
Αναστασία
dhmotologio@peristeri.gr21057010522105701055
Μητρώα αρρένων,
ΟΓΑ Α21
21057010502105701057
Εγγραφές τέκνων – Προσθήκες ονομάτων – Διορθώσεις2105701051
Εγγυτέρων συγγενών2105701054
Πολιτογραφήσεων – Εκλογικά – Εξελληνισμός Ονομάτων – Αλλαγή επωνύμου2105701056
Μεταδημοτεύσεις – Άνοιγμα μερίδας δημοτολογίου2105701057, 058
Πολιτικοί γάμοι2105701066, 067
Τσιούτσια
Χρυσούλα (Ληξίαρχος)
lixiarxeio@peristeri.gr2105701061
2105701062-0632105701062
Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο)
Αθανασάκης Αθαν.protokollo@peristeri.gr2105701168
Θυρίδα2105701165
Αρχείο και διεκπεραίωση εγγράφων2105701166, 170
Φωτοτυπείο2105701171
×

Συνδεθείτε στην επίσημη κοινότητα μας στο Viber. Μάθετε περισσότερα