ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 2021-2022 (πατήστε εδώ)

Σας γνωρίζουμε ότι από τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου, οι Προϊσταμένες των Βρεφονηπιακών Σταθμών θα επικοινωνούν τηλεφωνικώς με τους επιτυχόντες.

Οι επιλαχόντες θα ειδοποιούνται από τις Προϊσταμένες των Βρεφονηπιακών Σταθμών σε περίπτωση διαθεσιμότητας θέσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2021-2022

Μετά την οριστικοποίηση του πίνακα ωφελουμένων και αφού λάβουν την <<αξία τοποθέτησης >>(voucher) από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για την εγγραφή τους στο Νέο Δημαρχείο, Πλ.Δημοκρατίας 1, Γραφείο Β2 από 23-08-2021 μέχρι και 27-08-2021 , και ώρες από 7:30 πμ έως 14:00 μμ, προς ενημέρωσή τους για την διαθεσιμότητα των θέσεων στις δομές που επιθυμούν, είτε σε οποιαδήποτε άλλη δομή με διαθέσιμες θέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι θα παρουσιάζονται στο Γραφείο Β2 όπου και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, θα καταθέτουν τα δικαιολογητικά και έπειτα θα ειδοποιούνται σε διάρκεια δύο ημερών για την εγγραφή τους και για να υπογράψουν την Σύμβαση με τον φορέα μας. Σε περίπτωση που η ωφελούμενη μητέρα δεν δύναται να παρουσιαστεί για να κάνει την εγγραφή του τέκνου της, μπορεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο (η Εξουσιοδότηση-Υπεύθυνη Δήλωση δεν χρειάζεται γνήσιο της υπογραφής).

Για εξαιρετικές περιπτώσεις όπου οι ωφελούμενες μητέρες δεν έχουν δυνατότητα φυσικής παρουσίας ή εξουσιοδότησης σε τρίτο πρόσωπο μπορούν να αποστέλλουν τα δικαιολογητικά μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των Βρεφονηπιακών Σταθμών paidikoi@peristeri.gr, γνωρίζοντας ότι η φυσική παρουσία θα προηγηθεί της ηλεκτρονικής.

Τα όρια ηλικίας των παιδιών που θα φιλοξενηθούν, θα είναι από 16 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αξία τοποθέτησης (Voucher).

2. Αίτηση Επιθυμητών Δομών. (πατήστε εδώ)

3. Βεβαίωση Υγείας του Βρέφους ή του Νηπίου από παιδίατρο. (πατήστε εδώ). Οι ωφελούμενες μητέρες που έχουν καταθέσει το εν λόγω έγγραφο μέσω αιτήσεως του Δήμου μας δεν απαιτείται να το ξανά υποβάλουν. Καταληκτική προθεσμία για την κατάθεση της Βεβαίωσης Υγείας ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

4. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού, όπου αναγράφονται τα στοιχεία του και της σελίδας του εμβολιασμού ώστε να φαίνονται τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια. Οι ωφελούμενες μητέρες που έχουν καταθέσει τα εν λόγω έγγραφα μέσω αιτήσεως του Δήμου μας δεν απαιτείται να τα ξανά υποβάλουν.

5. Σε περιπτώσεις που το παιδί ακολουθεί πρόγραμμα λογοθεραπείας ή εργοθεραπείας, ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Φορέα (εάν αυτό υπάρχει).

Λίστα Βρεφονηπιακών και Νηπιακών Σταθμών (πατήστε εδώ)
Τηλέφωνα επικοινωνίας 210 5701080

Τα οριστικά αποτελέσματα των αιτήσεων για τις εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων και βρεφών στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Π.Α.Α.Π.», θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Νέου Δημαρχείου,Πλατεία Δημοκρατίας 1 και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.peristeri.gr, το πρώτο πενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

Α’ Βρεφονηπιακός Σταθμός ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 1, Αγ.Αντώνιος 2105711481
ΧΑΡΤΗΣ

Β’ Βρεφονηπιακός Σταθμός Χριστοδουλάκειο ΡΟΥΣΒΕΛΤ 55, Πλησίον ΙΚΑ (Χριστοδουλάκειο) 2105715709
ΧΑΡΤΗΣ

Γ’ Βρεφονηπιακός Σταθμός ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ,
Πλησίον γηπ. Ηφαίστου 2105716046
ΧΑΡΤΗΣ

Ζ’ Βρεφονηπιακός Σταθμός ΑΛΚΙΜΟΥ & ΚΑΡΥΑΤΙΔΟΣ 2105751960
ΧΑΡΤΗΣ

11ος Παιδικός Σταθμός Ευρίπου 3 2105773074
ΧΑΡΤΗΣ

12ος Βρεφονηπιακός ΑΤΤΙΚΗΣ 22, Άλσος Περιστερίου 2105746300
ΧΑΡΤΗΣ

15ος Βρεφονηπιακός ΑΡΚΑΔΙΑΣ & ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 2105722030
ΧΑΡΤΗΣ

Γραφείο Παραρτήματος του Δ΄Παιδικού Σταθμού ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 76, Ανθούπολη 2105764907
ΧΑΡΤΗΣ

Γραφείο Παραρτήματος του 13ου Παιδικού Σταθμού (δέχεται μόνο βρέφη) ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 19, πλησίον ΙΚΑ 2105787756
ΧΑΡΤΗΣ

Ε΄& 14ος ΑΝΘΕΩΝ 62 & ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ, Κηπούπολη 2105017773 2105017773
ΧΑΡΤΗΣ

ΣΤ’& Δ’ Παιδικός Σταθμός ΛΗΜΝΟΥ 10, Μπουρνάζι 2105717082
ΧΑΡΤΗΣ

Η’ Παιδικός Σταθμός ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 7, Ανθούπολη 2105711109
ΧΑΡΤΗΣ

Θ’ Παιδκός Σταθμός Κ.ΠΑΛΑΜΑ & ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ, πλησίον εκκλησίας Αγ.Παύλου 2105740407
ΧΑΡΤΗΣ

10ος Παιδικός Σταθμός ΦΟΙΝΙΚΩΝ 4, Κηπούπολη 2105021594
ΧΑΡΤΗΣ

13ος Παιδικός Σταθμός ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 2, Λόφος Αξιωματικών
πλησίον εκκλησίας Αγ.Αναστασίας 2105780198

ΤΜΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ:

ΜΠΙΡΑΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 210-5701080

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΟΝΙΑ 210-5701079

EMAIL: paidikoi@peristeri.gr

Εγγραφές – Επανεγγραφές Νηπίων και Βρεφών 2021-2022

–    Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τις εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων και βρεφών στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Π.Α.Α.Π.», ορίζεται από 10 Μαΐου 2021 έως και 28 Μαΐου 2021 (ώρα 24:00).

      Τα όρια ηλικίας των παιδιών που θα φιλοξενηθούν, θα είναι από 16 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Στα βρεφικά τμήματα, θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας από 16 (1η  Σεπτεμβρίου 2021) έως 30 μηνών.. Επί του παρόντος δεν θα λειτουργήσουν τμήματα βρεφών ηλικίας από 6 έως 16 μηνών.

Στα παιδικά τμήματα, θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών (1η  Σεπτεμβρίου 2021), έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση,

  Στο πλαίσιο της λήψης των προληπτικών μέτρων της Κυβέρνησης για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό οι παραπάνω αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής θα αποστέλλονται στα γραφεία Διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ «ΟΠΑΑΠ» ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

     Μετά την υποβολή, η αίτηση θα εκτυπώνεται και θα αποστέλλεται υπογεγραμμένη, συνοδεία των απαραίτητων και κατά περίπτωση ειδικών δικαιολογητικών σε κλειστό φάκελο με την παρακάτω ένδειξη:

Αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Περιστερίου.

Πλατεία Δημοκρατίας 1

Τ.Κ. 121-34

Υπ’ όψιν: Γραφείο Β7 – Πρωτόκολλο

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των συστημένων φακέλων με τα δικαιολογητικά ορίζεται έως τις 4 Ιουνίου 2021 (με την προϋπόθεση να έχει συμπληρωθεί η  ηλεκτρονική αίτηση στην πλατφόρμα έως 28 Μαΐου 2021)

Για τα  δικαιολογητικά όπως οικογενειακή κατάσταση και κατάσταση ενσήμων μπορείτε να απευθυνθείτε στις αντίστοιχες ψηφιακές υπηρεσίες. Για τους δημότες Περιστερίου www.peristeri.gr για τους ετεροδημότες www.gov.gr και για την κατάσταση ενσήμων www.efka.gr

 Λαμβάνοντας υπόψη την προστασία των υπαλλήλων των Δημόσιων υπηρεσιών και των πολιτών, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός, η εξυπηρέτηση του κοινού αναφορικά με την πορεία των αιτήσεων τους ή οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση που άπτεται της διαδικασίας για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Π.Α.Α.Π.» θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στα τηλέφωνα 210 5701079-080 και με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση (paidikoi@peristeri.gr)

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι η Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής του Νομικού Προσώπου θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α), το γνωστό ΕΣΠΑ, ιστοσελίδα www.eetaa.gr  το οποίο παρέχεται στις δικαιούχους μητέρες δωρεάν μέσω των vouchers (αξίες τοποθέτησης). Όσες μητέρες πληρούν τις προϋποθέσεις για να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα, καλό και χρήσιμο θα ήταν να το κάνουν εφόσον τη σχολική χρονιά 2021-22 θα δοθεί προτεραιότητα και θα διατεθούν πολλές θέσεις νηπίων και βρεφών και στο δικό μας Δήμο. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου).

 

 1. α) Βεβαίωση Υγείας του Βρέφους ή του Νηπίου ( το έντυπο περιλαμβάνεται στην αίτηση)                                                       β)  Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας  του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού, όπου αναγράφονται τα στοιχεία του και της σελίδας του εμβολιασμού ώστε να φαίνονται τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση θα θεωρηθεί ελλιπής.

γ) Σε περιπτώσεις που το παιδί ακολουθεί πρόγραμμα λογοθεραπείας  ή εργοθεραπείας  απαιτείται ιατρική γνωμάτευση-αξιολόγηση από Δημόσιο Φορέα.

 

 1. Φορολογική δήλωση και εκκαθαριστικό συζύγων του τρέχοντος οικονομικού έτους. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών εντύπων ορίζεται η 30η Ιουνίου ημέρα Τετάρτη και θα αποστέλλονται στα γραφεία Διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ «ΟΠΑΑΠ» αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

 

 1. Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης περί αποδοχής των όρων διαδικασίας εγγραφών – επανεγγραφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Π.Α.Α.Π.» (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΟΝΕΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ)

 

 

        Τα παρακάτω δικαιολογητικά (σχετικά με την εργασία) αφορούν και τους δύο γονείς:

 1. Για εργαζόμενους:
 • Στον Ιδιωτικό Τομέα, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη, καθώς και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων για όλο το 2020 ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.
 • Στο Δημόσιο, Τοπική Αυτοδιοίκηση ή Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας.
 • Πρόσφατη πρόσληψη, (από 01-09-2020 έως και σήμερα), απαιτείται αναγγελία πρόσληψης από τον ΟΑΕΔ και πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη.
 • Όσοι από τους ανωτέρω, λόγω αναστολής της λειτουργίας των φορέων που εργάζονται

(λόγω μέτρων κατά του COVID 19), δεν μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση εργοδότη, μπορούν να υποβάλλουν Υπεύθυνη       Δήλωση στην οποία θα αναφέρουν τον εργοδότη και τη σχέση εργασίας τους και με την επανεκκίνηση της λειτουργίας των φορέων που εργάζονται θα προσκομίσουν την σχετική βεβαίωση εργασίας.

 

 1. Για ελεύθερους επαγγελματίες:
 • Αντίγραφο πληρωμής των τελευταίων εισφορών στον ΟΑΕΕ (χωρίς να είναι απαραίτητη η εξόφληση των εισφορών) ή βεβαίωση από τον ΟΑΕΕ ή άλλο ασφαλιστικό ταμείο, η οποία επιβεβαιώνει την εγγραφή στα μητρώα του.
 • Σε περίπτωση πρόσφατης έναρξης επιχείρησης απαιτείται και η έναρξη από την Δ.Ο.Υ. ή εκτύπωση από το μητρώο του επαγγελματία της δραστηριότητας του.
 • Σε περίπτωση οικογενειακής επιχείρησης (που απασχολείται ο/η σύζυγος και είναι ατομική) απαιτείται, η έναρξη από την Δ.Ο.Υ. και Υπεύθυνη Δήλωση του εργοδότη όπου να αναφέρεται το αντικείμενο της επιχείρησης όπως και το ωράριο του υπαλλήλου, με υπογραφή και σφραγίδα.

 

 1. Για άνεργους γονείς : Πρόσφατη Βεβαίωση Ανεργίας

 

 1. Δικαιολογητικό που να αποδεικνύει τη μόνιμη κατοικία (πρόσφατο λογαριασμό από οργανισμό κοινής ωφέλειας, ή άλλης εταιρείας, μισθωτήριο συμβόλαιο κλπ.) Εάν οι γονείς φιλοξενούνται από άλλο πρόσωπο τότε πρέπει να προσκομίσουν και την φορολογική δήλωση του προσώπου που τους φιλοξενεί στην οποία αυτό θα αποδεικνύεται.

 

 1. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων στον παιδικό σταθμό, εκτός των αναφερόμενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια νόμιμης διαμονής στην χώρα μας ή προγενέστερη, συνοδευόμενη από την βεβαίωση ανανέωσης από την αρμόδια υπηρεσία. Σε περίπτωση γεννήσεως του παιδιού στην χώρα μας απαιτείται Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως.

 

 

ΕΙΔΙΚΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

 

 1. Διαζευγμένοι Γονείς :
 • Απαιτείται ληξιαρχική πράξη γάμου με καταχωρημένη τη λύση του.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης όπου να αναφέρεται η μεταβολή.

 

 1. Γονείς σε διάσταση :
 • Απαιτείται αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, απόφαση προσωρινής επιμέλειας (εάν υπάρχει).

 

 1. Μονογονεϊκή οικογένεια:

α)  Άγαμη μητέρα απαιτείται οικογενειακή κατάσταση.

β) Παιδί ορφανό απαιτείται ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντα γονέα, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης.

 

 1. Γονείς με σύμφωνο συμβίωσης:
 • Απαιτείται η προσκόμιση του συμφώνου συμβίωσης καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα και των δυο μερών .

 

 1. Για γονείς φοιτητές :
 • στην Δευτεροβάθμια (1ος Τίτλος Σπουδών) και Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Δημόσιο ΙΕΚ), απαιτείται βεβαίωση από την Γραμματεία του Σχολείου ή της Σχολής στην οποία να βεβαιώνεται η εγγραφή και ο χρόνος σπουδών.
 • Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (πρώτο πτυχίο),βεβαίωση από την γραμματεία της Σχολής, στην οποία να βεβαιώνεται η εγγραφή και ο χρόνος σπουδών.

 

 1. Για περιπτώσεις όπου ο πατέρας υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία ή οι γονείς είναι φυλακισμένοι, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία.

 

 1. Για γονείς με παιδί ΑΜΕΑ ή γονείς ΑΜΕΑ, με ποσοστό αναπηρίας έως ή άνω 67% απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.

 

Λοιπές οικογενειακές καταστάσεις που δεν περιλαμβάνονται, αξιολογούνται κατά περίπτωση.