Α’ Βρεφονηπιακός Σταθμός ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 1, Αγ.Αντώνιος 2105711481
ΧΑΡΤΗΣ

Β’ Βρεφονηπιακός Σταθμός Χριστοδουλάκειο ΡΟΥΣΒΕΛΤ 55, Πλησίον ΙΚΑ (Χριστοδουλάκειο) 2105715709
ΧΑΡΤΗΣ

Γ’ Βρεφονηπιακός Σταθμός ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ,
Πλησίον γηπ. Ηφαίστου 2105716046
ΧΑΡΤΗΣ

Ζ’ Βρεφονηπιακός Σταθμός ΑΛΚΙΜΟΥ & ΚΑΡΥΑΤΙΔΟΣ 2105751960
ΧΑΡΤΗΣ

12ος ΒρεφονηπιακόςΑΤΤΙΚΗΣ 22, Άλσος Περιστερίου 2105746300
ΧΑΡΤΗΣ

15ος Βρεφονηπιακός ΑΡΚΑΔΙΑΣ & ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 2105722030
ΧΑΡΤΗΣ

Γραφείο Παραρτήματος του Δ΄Παιδικού Σταθμού ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 76, Ανθούπολη 2105764907
ΧΑΡΤΗΣ

Γραφείο Παραρτήματος του 13ου Παιδικού Σταθμού ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 19, πλησίον ΙΚΑ 2105787756
ΧΑΡΤΗΣ

4ος Παιδικός Σταθμός ΑΝΘΕΩΝ 62 & ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ, Κηπούπολη 2105017773
ΧΑΡΤΗΣ

ΣΤ’& Δ’ Παιδικός Σταθμός ΛΗΜΝΟΥ 10, Μπουρνάζι 2105717082
ΧΑΡΤΗΣ

Η’ Παιδικός Σταθμός ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 7, Ανθούπολη 2105711109
ΧΑΡΤΗΣ

Θ’ Παιδκός Σταθμός Κ.ΠΑΛΑΜΑ & ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ, πλησίον εκκλησίας Αγ.Παύλου 2105740407
ΧΑΡΤΗΣ

10ος Παιδικός Σταθμός ΦΟΙΝΙΚΩΝ 4, Κηπούπολη 2105021594
ΧΑΡΤΗΣ

11ος Παιδικός Σταθμός ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 44, Αγία Τριάδα 2105773074
ΧΑΡΤΗΣ

13ος Παιδικός Σταθμός ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 2, Λόφος Αξιωματικών
πλησίον εκκλησίας Αγ.Αναστασίας 2105780198

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου).

α) Βεβαίωση Υγείας του Βρέφους ή του Νηπίου ( το έντυπο περιλαμβάνεται στην αίτηση)                                               

β)  Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας  του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού, όπου αναγράφονται τα στοιχεία του και της σελίδας του εμβολιασμού ώστε να φαίνονται τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση θα θεωρηθεί ελλιπής.

γ) Σε περιπτώσεις που το παιδί ακολουθεί πρόγραμμα λογοθεραπείας  ή εργοθεραπείας  απαιτείται ιατρική γνωμάτευση-αξιολόγηση από Δημόσιο Φορέα.

Φορολογική δήλωση και εκκαθαριστικό συζύγων του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης περί αποδοχής των όρων διαδικασίας εγγραφών – επανεγγραφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Π.Α.Α.Π.»

Τα παρακάτω δικαιολογητικά (σχετικά με την εργασία) αφορούν και τους δύο γονείς:

Για εργαζόμενους:

 • Στον Ιδιωτικό Τομέα, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη, καθώς και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων για όλο το 2019 (εκτύπωση των ενσήμων μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΙΚΑ) .
 • Στο Δημόσιο, Τοπική Αυτοδιοίκηση ή Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας.
 • Πρόσφατη πρόσληψη, (από 01-09-2019 έως και σήμερα), απαιτείται αναγγελία πρόσληψης από τον ΟΑΕΔ και πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη.
 • Όσοι από τους ανωτέρω, λόγω αναστολής της λειτουργίας των φορέων που εργάζονται

(λόγω μέτρων κατά του COVID 19), δεν μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση εργοδότη, μπορούν να υποβάλλουν Υπεύθυνη       Δήλωση στην οποία θα αναφέρουν τον εργοδότη και τη σχέση εργασίας τους και με την επανεκκίνηση της λειτουργίας των φορέων που εργάζονται θα προσκομίσουν την σχετική βεβαίωση εργασίας.

Για ελεύθερους επαγγελματίες

 • Αντίγραφο πληρωμής των τελευταίων εισφορών στον ΟΑΕΕ (χωρίς να είναι απαραίτητη η εξόφληση των εισφορών) ή βεβαίωση από τον ΟΑΕΕ ή άλλο ασφαλιστικό ταμείο, η οποία επιβεβαιώνει την εγγραφή στα μητρώα του.
 • Σε περίπτωση πρόσφατης έναρξης επιχείρησης απαιτείται και η έναρξη από την Δ.Ο.Υ. ή εκτύπωση από το μητρώο του επαγγελματία της δραστηριότητας του.
 • Σε περίπτωση οικογενειακής επιχείρησης (που απασχολείται ο/η σύζυγος και είναι ατομική) απαιτείται, η έναρξη από την Δ.Ο.Υ. και Υπεύθυνη Δήλωση του εργοδότη όπου να αναφέρεται το αντικείμενο της επιχείρησης όπως και το ωράριο του υπαλλήλου, με υπογραφή και σφραγίδα.

 

Για άνεργους γονείς : Πρόσφατη Βεβαίωση Ανεργίας

 

 1. Δικαιολογητικό που να αποδεικνύει τη μόνιμη κατοικία (πρόσφατο λογαριασμό από οργανισμό κοινής ωφέλειας, μισθωτήριο συμβόλαιο κλπ.) Εάν οι γονείς φιλοξενούνται από άλλο πρόσωπο τότε πρέπει να προσκομίσουν και την φορολογική δήλωση του προσώπου που τους φιλοξενεί στην οποία αυτό θα αποδεικνύεται.

 

 1. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων στον παιδικό σταθμό, εκτός των αναφερόμενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια νόμιμης διαμονής στην χώρα μας ή προγενέστερη, συνοδευόμενη από την βεβαίωση ανανέωσης από την αρμόδια υπηρεσία. Σε περίπτωση γεννήσεως του παιδιού στην χώρα μας απαιτείται Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως.

ΕΙΔΙΚΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

 1. Διαζευγμένοι Γονείς :
 • Απαιτείται ληξιαρχική πράξη γάμου με καταχωρημένη τη λύση του.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης όπου να αναφέρεται η μεταβολή.
 1. Γονείς σε διάσταση :
 • Απαιτείται αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, απόφαση προσωρινής επιμέλειας (εάν υπάρχει).
 1. Μονογονεϊκή οικογένεια:

α)  Άγαμη μητέρα απαιτείται οικογενειακή κατάσταση.

β) Παιδί ορφανό απαιτείται ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντα γονέα, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης.

 1. Γονείς με σύμφωνο συμβίωσης:
 • Απαιτείται η προσκόμιση του συμφώνου συμβίωσης καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα και των δυο μερών .
 1. Για γονείς φοιτητές :
 • στην Δευτεροβάθμια (1ος Τίτλος Σπουδών) και Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Δημόσιο ΙΕΚ), απαιτείται βεβαίωση από την Γραμματεία του Σχολείου ή της Σχολής στην οποία να βεβαιώνεται η εγγραφή και ο χρόνος σπουδών.
 • Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (πρώτο πτυχίο),βεβαίωση από την γραμματεία της Σχολής, στην οποία να βεβαιώνεται η εγγραφή και ο χρόνος σπουδών.
 1. Για περιπτώσεις όπου ο πατέρας υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία ή οι γονείς είναι φυλακισμένοι, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία.
 2. Για γονείς με παιδί ΑΜΕΑ ή γονείς ΑΜΕΑ, με ποσοστό αναπηρίας έως ή άνω 67% απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.

Λοιπές οικογενειακές καταστάσεις που δεν περιλαμβάνονται, αξιολογούνται κατά περίπτωση.

Κατεβάστε εδώ την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Κατεβάστε εδώ την Βεβαίωση Υγείας ΒΡΕΦΩΝ και ΝΗΠΙΩΝ