ΤΜΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ∆ΩΝ:
ΜΠΙΡΑΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 210-5701080
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΟΝΙΑ 210-5701079
EMAIL: paidikoi@peristeri.gr
Εγγραφές – Επανεγγραφές Νηπίων και Βρεφών

2023-2024

– Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τις εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων και βρεφών στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.∆.∆. «Ο.Π.Α.Α.Π.», ορίζεται από 2 Μαΐου 2023 έως και 19 Μαΐου 2023 (ώρα 24:00).

Οι αιτήσεις, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής, θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (polperisteri.intellisoft.gr).

Παρακάτω ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης όπως και την ηλεκτρονική επισύναψη των δικαιολογητικών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ∆ιεύθυνση e-mail που δηλώνετε για την εγγραφή στην Πλατφόρμα οφείλει να είναι έγκυρη και προσωπική. Σε αυτή θα αποστέλλονται από τη ∆ιεύθυνση των Βρεφονηπιακών Σταθμών όλες οι ενημερώσεις σχετικά με τις Αιτήσεις.

∆ιευκρίνηση: Τα παιδιά που είναι εγγεγραμμένα μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ (2022-2023), δεν θεωρούνται επανεγγραφές και συνεπώς δεν λαμβάνουν τα αντίστοιχα μόρια της επανεγγραφής.

Σημείωση: Ο Αρ. Πρωτοκόλλου θα σας αποσταλλεί ηλεκτρονικά στο e-mail, του λογαριασμού σας, μετά την ολοκλήρωση επεξεργασίας της αίτησή σας. Επίσης o Αρ. Πρωτ. εμφανίζεται στο προφίλ σας στην Πλατφόρμα του Preschool, στον πίνακα των υποβληθέντων Αιτήσεών σας.

Τα όρια ηλικίας των παιδιών που θα φιλοξενηθούν, θα είναι από 16 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Στα βρεφικά τμήματα, θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας από 16 μηνών (1η Σεπτεμβρίου 2023) έως 30 μηνών. Δεν θα λειτουργήσουν τμήματα βρεφών ηλικίας από 6 έως 16 μηνών.

Στα παιδικά τμήματα, θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών (1η Σεπτεμβρίου 2023), έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Πληροφόρηση που άπτεται της διαδικασίας για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ν.Π.∆.∆. «Ο.Π.Α.Α.Π.» θα πραγματοποιείται μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στα τηλέφωνα 210 5701079-080 , με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση (paidikoi@peristeri.gr) είτε με φυσική παρουσία στο γραφείο Β6 στο Δημαρχείο Περιστερίου.

Για τα δικαιολογητικά όπως οικογενειακή κατάσταση και κατάσταση ενσήμων μπορείτε να απευθυνθείτε στις αντίστοιχες ψηφιακές υπηρεσίες. Για τους δημότες Περιστερίου www.peristeri.gr  για τους ετεροδημότες www.gov.gr και για την κατάσταση ενσήμων www.efka.gr

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-ΠΕΡΣΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ)

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΗ ΣΤΙΣ 2 Μαΐου 2023 έως και 19 Μαΐου 2023  (ώρα 24:00).

Θα θέλαµε επίσης να σας ενηµερώσουµε ότι η ∆ιεύθυνση Προσχολικής Αγωγής του Νοµικού Προσώπου θα συµµετάσχει στο πρόγραµµα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α), το γνωστό ΕΣΠΑ, ιστοσελίδα www.eetaa.gr το οποίο παρέχεται στους δικαιούχους, δωρεάν µέσω των vouchers (αξίες τοποθέτησης). Επιπροσθέτως, οι δικαιούχοι µε τέκνα ηλικίας 5 έως 12 ετών, µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή στο πρόγραµµα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α), το γνωστό ΕΣΠΑ, ιστοσελίδα www.eetaa.gr, για τα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης του ∆ήµου Περιστερίου τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες µελέτης, γυµναστικής, θεατρικής αγωγής και γυµναστικής.

Πληροφορίες : Κ∆ΑΠ Τσαλαβούτα, Κρυστάλη 53 (τηλ. επικοινωνίας 6906455588)

Κ∆ΑΠ Ανθούπολης, Πεισάνδρου 20 (τηλ. επικοινωνίας 6945308152)

ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 13:00-20:00

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (δεκτά νήπια και βρέφη)
• Α΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 1, Αγ. Αντώνιος
210 5711481
ΧΑΡΤΗΣ

• Β΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός (Χριστοδουλάκειο) ΡΟΥΣΒΕΛΤ 55, Πλησίον ΙΚΑ
210 5715709
ΧΑΡΤΗΣ

• Γ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ,
Πλησίον γηπ. Ηφαίστου 210 5716046
ΧΑΡΤΗΣ

• Ε΄& 14ος Βρεφονηπιακός Σταθμός ΑΝΘΕΩΝ 62 & ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ,
Κηπούπολη 210 5017773
ΧΑΡΤΗΣ

• Ζ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός ΑΛΚΙΜΟΥ & ΚΑΡΥΑΤΙΔΟΣ
210 5751960
ΧΑΡΤΗΣ

• Η΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 7, Ανθούπολη 210 5711109
ΧΑΡΤΗΣ

• 11ος Βρεφονηπιακός Σταθμός ΕΥΡΙΠΟΥ 3, 210 5773074
ΧΑΡΤΗΣ

• 12ος Βρεφονηπιακός ΑΤΤΙΚΗΣ 22, Άλσος Περιστερίου 210 5746300
ΧΑΡΤΗΣ

• 15ος Βρεφονηπιακός ΑΡΚΑΔΙΑΣ & ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 210 5722030
ΧΑΡΤΗΣ

• Γραφείο Παραρτήματος του Δ΄ Παιδικού Σταθμού ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 76,
Ανθούπολη 210 5764907
ΧΑΡΤΗΣ

• Θ΄ Παιδικός Σταθμός Κ.ΠΑΛΑΜΑ & ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ, πλησίον εκκλησίας
Αγ. Παύλου 210 5740407
ΧΑΡΤΗΣ

• 10ος Παιδικός Σταθμός ΦΟΙΝΙΚΩΝ 4, Κηπούπολη 210 5021594
ΧΑΡΤΗΣ

• 13ος Παιδικός Σταθμός ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 2, Λόφος Αξιωματικών
πλησίον εκκλησίας Αγ. Αναστασίας 210 5780198
ΧΑΡΤΗΣ

×

Aποτελέσματα Εκλογών 21/5/23 Δήμου Περιστερίου Κόμματα (Οι σταυροί προτίμησης θα ανακοινωθούν μετά το πέρας της καταμέτρησης)