ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σύμφωνα με τον Ν. 4727/2020 / Άρθρο 42)

1. Ο Δήμος Περιστερίου, αποδίδει μεγάλη σημασία στην προσβασιμότητα του ιστοτόπου του σε όλο τον πληθυσμό και δηλώνει ότι το σύνολο των λειτουργιών που περιέχονται ή ανακατευθύνονται από τον ιστότοπο του www.peristeri.gr για εξυπηρέτηση των Δημοτών /Πολιτών είναι προσβάσιμες από φορητές συσκευές.
2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδυναμία πρόσβασης σε τμήμα περιεχομένου ιστοτόπου του Δήμου Περιστερίου δίδεται η ηλεκτρονική διεύθυνση dpop@peristeri.gr και ο αριθμός τηλεφώνου 2105701111 προς επικοινωνία και ενημέρωση. Η ηλεκτρονική διεύθυνση αφορά την Διεύθυνση Προγραμματισμού του Δήμου η οποία έχει την ευθύνη λειτουργίας του ιστοτόπου.
3. Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί σε θεσμικούς φορείς, όπως ο Συνήγορος του Πολίτη.

×

Συνδεθείτε στην επίσημη κοινότητα μας στο Viber. Μάθετε περισσότερα