Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από σήμερα και για ένα μήνα ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Περιστερίου για την περίοδο 2020 – 2023, το οποίο εγκρίθηκε με την 178/29.12.2020 (ΑΔΑ: 6Ρ9ΚΩΞ2- ΡΛΗ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Περιστερίου για την περίοδο 2020 – 2023 προσδιορίζει το διεκδικητικό πλαίσιο για τα μείζονα προβλήματα της πόλης και συνδυάζει το ρεαλισμό με το όραμα.

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, οι πολίτες έχουν τον πρώτο λόγο και με στόχο να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι στόχοι, οι προτεραιότητες και οι δράσεις του Δήμου Περιστερίου, καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους εγγράφως ή ηλεκτρονικά μέχρι και τις 14/02/2021, προκειμένου να συμβάλλουν και οι ίδιοι στην ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου.

Το ερωτηματολόγιο για τη δημόσια διαβούλευση διατίθεται:

Σε έντυπη μορφή στα εξής σημεία:
• ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Ξυλοτεχνία), ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 11-13,
• ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (έναντι Ευαγγελίστριας), ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1

Σε ηλεκτρονική μορφή όπου μπορείτε να το κατεβάσετε (download) εδώ

Μετά την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, μπορείτε:
• Να το παραδώσετε στα ανωτέρω σημεία διάθεσής του
• Να το αποστείλετε:
– Είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στο 210-57.01.591
– Είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο tpaa@peristeri.gr με την ένδειξη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ»

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Δ/νση Προγραμματισμού του Δήμου Περιστερίου και συγκεκριμένα με την κα. Χρονοπούλου Χρυσούλα στο 210-57.01.589

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΚΟΣ

 

ΕΠ2020-2023_Α΄_Στρατηγικός Σχεδιασμός