ΟΝΟΜΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΠΟΛΙΤΩΝΤΕΓΕΑΣ ΚΑΙ Μ.ΔΑΜΑΣΤΑΣ210-5779914
ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΑΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ210-5779914
ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΔΑΦΝΗΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ210-5779914
ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΑΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ210-5779914
ΦΟΙΝΙΚΑΣΤΕΡΜΑ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ210-5779914