ΠΡΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ / ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΦΗΣ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑΝΟΝΤΑ / ΘΑΝΟΥΣΗΣ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ