1. Διαδικασία & απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας Κ.Υ.Ε.
α. οδηγίες – δικαιολογητικά
β. προέγκριση για άδεια ίδρυσης Κ.Υ.Ε.
γ. αίτηση παράτασης προέγκρισης
δ. άδεια λειτουργίας Κ.Υ.Ε.

2. Διαδικασία & απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση γνωστοποίησης διάθεσης τροφίμων & ποτών
α. οδηγίες – δικαιολογητικά
β. προέγκριση ίδρυσης Κ.Υ.Ε.
γ. αίτηση παράτασης προέγκρισης
δ. γνωστοποίηση ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος διάθεσης τροφίμων & ποτών

3. Διαδικασία & απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση γνωστοποίησης παροχής υπηρεσιών
α. οδηγίες – δικαιολογητικά
β. προέγκριση ίδρυσης Κ.Υ.Ε.
γ. αίτηση παράτασης προέγκρισης
δ. γνωστοποίηση ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος παροχής υπηρεσιών

4. Διαδικασία & απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση αντικατάσταση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας Κ.Υ.Ε.
α. οδηγίες – δικαιολογητικά
β. αντικατάσταση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας Κ.Υ.Ε.
γ. αντικατάσταση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας Κ.Υ.Ε.(όταν προστίθεται εντός αυτού δραστηριότητα)

5. Διαδικασία & απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση αντικατάσταση διάθεσης τροφίμων & ποτών
α. οδηγίες – δικαιολογητικά (doc)
β. αντικατάσταση γνωστοποίησης διάθεσης τροφίμων & ποτών
γ. αντικατάσταση γνωστοποίησης διάθεσης τροφίμων & ποτών (όταν προστίθεται εντός αυτού δραστηριότητα)

6. Διαδικασία & απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση αντικατάσταση παροχής υπηρεσιών
α. οδηγίες – δικαιολογητικά
β. αντικατάσταση γνωστοποίησης παροχής υπηρεσιών
γ. αντικατάσταση γνωστοποίησης παροχής υπηρεσιών (όταν προστίθεται εντός αυτού δραστηριότητα)

7. Κατάστημα προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου
α. οδηγίες – δικαιολογητικά
β. αίτηση – υπεύθυνη δήλωση

8. Αυτόματοι πωλητές τροφίμων και ποτών
 α. οδηγίες – δικαιολογητικά
 β. αίτηση – υπεύθυνη δήλωση

9. Θέατρα – Κινηματογράφοι
α. οδηγίες – δικαιολογητικά
β. προέγκριση
γ. αίτηση – υπεύθυνη δήλωση
δ. άδεια εγκατάστασης
10. Κολυμβητικές δεξαμενές

11. Παιδότοποι
α. προέγκριση
β. αίτηση – υπεύθυνη – δήλωση

12. Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων
α. αίτηση
β. άδεια χρήσης μουσικών οργάνων
γ. αντικατάσταση άδειας μουσικών οργάνων

13. Άδειες άσκησης επαγγέλματος
α. κομμωτή – κουρέα
β. τεχνίτη πειρποίησης χεριών και ποδιών

14. Καταστήματα εμπορίας, ενοικίασης και πώλησης μεταχειρισμένων ειδών ιματισμού, ένδυσης και υπόδησης
α. οδηγίες – δικαιολογητικά
β. αίτηση – υπεύθυνη δήλωση

15. Περίπτερα
α. δικαιολογητικά για εκμίσθωση περιπτέρου
β. αίτηση για εκμίσθωση περιπτέρου για εκμίσθωση περιπτέρου
γ. αίτηση για μετατόπιση περιπτέρου

×

Συνδεθείτε στην επίσημη κοινότητα μας στο Viber. Μάθετε περισσότερα