ΠΡΟΣΟΧΗ:
Για τα παιδιά οι αιτήσεις θα γίνονται στο σχολείο, στους αθλητικούς συλλόγους ή στα γραφεία του τμήματος Αθλητισμού του Δήμου Περιστερίου (Κολυμβητήριο Χωράφας / ΔΕΥ - ΠΑΡ 09:00 -13:00) με απαραίτητη υπογραφή γονέα!

Δηλώνω ότι η υποβολή των προσωπικών μου δεδομένων έγινε με την συγκατάθεσή μου και επιθυμώ η επεξεργασία τους από το Δήμο Περιστερίου να γίνει μόνο για το σκοπό της παρούσας αίτησης.

Δήλωση Συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 GDPR

Ο Δήμος Περιστερίου δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα παρά μόνο όσα είναι νομίμως απαραίτητα και τα επεξεργάζεται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους του εδόθησαν.