Προτεραιότητα στους κατοίκους Περιστερίου, που θα απογραφούν στην πόλη

Οι κάτοικοι που θα απογραφούν ως μόνιμοι κάτοικοι του Περιστερίου, θα έχουν προτεραιότητα εξυπηρέτησης τόσον από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Περιστερίου, όσον και για τις προσφερόμενες παροχές και υπηρεσίες από τον Δήμο (όπως στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, στη χρήση αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων, στις κοινωνικού χαρακτήρα παροχές κάθε είδους κλπ.). 

Όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης, δεν είναι δυνατόν είτε να χορηγούνται βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας, είτε να προσφέρονται με δημοτικές πρωτοβουλίες κάθε είδους παροχές σε κατοίκους, που οι ίδιοι επιλέγουν να δηλώνουν -ψευδώς- ότι δεν κατοικούν στο Περιστέρι!