Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού - Κατοικιών

Ο Δήμος Περιστερίου ενημερώνει τους δημότες - κατοίκους ότι, στο πλαίσιο των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων η Ελληνική Στατιστική Αρχή θα διενεργήσει το 2011 τις Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού - Κατοικιών.

Σκοπός των Γενικών Απογραφών είναι η συγκέντρωση πρόσφατων στοιχείων για τον οικοδομικό πλούτο της χώρας, για τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, καθώς και για τη σύνθεση των νοικοκυριών και τις συνθήκες στέγασής τους.Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των Γενικών Απογραφών καθορίζονται ως εξής:α) η Απογραφή Κτιρίων θα διεξαχθεί από 1 έως 28 Φεβρουαρίου 2011.

 

β) η Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών θα διεξαχθεί από 30 Μαρτίου έως 13 Απριλίου 2011.