Αποτροπή Κινδύνου Πρόκλησης Πυρκαγιάς

Η Αντιδήμαρχος Καθαριότητας - Πρασίνου Νεκταρία Ευσταθιάδου κάνει γνωστό στους ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων, ότι υποχρεούνται στην αποψίλωση από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τυχόν εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται μέσα σε αυτά, για αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Π.Δ. 4ΦΕΚ 724/τ.β.'/22-12-1987 (άρθρο 1) αφορά τους ιδιοκτήτες ή με οποιονδήποτε τρόπο εκμεταλλευτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή κοντά σε αυτές και μέχρι αποστάσεως εκατό μέτρων (100m). Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του  Ποινικού Κώδικα.